Ziekmelding en verzuim

 

  • Bij ziekte van uw zoon of dochter belt u voor aanvang van de lessen tussen 08:00 – 08:30 uur naar school: T (077)-3590222.
  • Bij ziekte tijdens schooltijd wordt naar u gebeld en in overleg wordt bepaald of uw zoon of dochter zelfstandig naar huis kan. Na thuiskomst van uw kind vragen wij u om de school te bellen voor een ‘thuismelding’.

Op het moment dat uw zoon of dochter weer beter is, meldt hij/zij zich met de door u ondertekende communicatiekaart aan de balie (frontoffice) van de school. De communicatiekaart kan alleen worden ingeleverd voor 08:30 uur of in de pauzes.

Het Blariacumcollege werkt met een verzuim- en ziekmeldingsprotocol. Bij langdurig verzuim wordt met de ouders contact opgenomen.

Verzuim- en meldprotocol

Bijzonder verlof protocol