Ziekte | Verlof | Verzuim

Per 2 juni is de Front Office in het Junior College geopend van 08.00u – 16.30u

Ziek- en betermeldingen verzoeken wij u telefonisch door te geven tussen 08.00u en 09.00u onder vermelding van het leerlingnummer van uw zoon/dochter via het telefoonnummer 077-3590222

Tot aan de zomervakantie maken we geen gebruik van communicatiekaarten.
Dit betekent dat beter- en alle afwezigheidsmeldingen (dokter, tandarts etc.) telefonisch (telefoonnummer 077-3590222) doorgegeven dienen te worden onder vermelding van het leerlingnummer.