Senior college

Senior college vmbo, leerjaar 3 en 4

De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen:

 

  • Afdeling gl/tl, gemengde leerweg en theoretische leerweg
  • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
  • Economie en Ondernemen (E & O)
  • Dienstverlening en Producten (D&P)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)

Senior college Havo leerjaar 3 t/m 5 en vwo leerjaar 3 t/m 6

De Tweede Fase van het voortgezet onderwijs op havo en vwo bestaat uit de leerjaren havo-3, 4 en 5 en vwo-3, 4, 5 en 6. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. De lessen en de vakken blijven de basis van het onderwijs, maar het klassenverband wordt vanaf leerjaar 4 doorbroken doordat leerlingen hun eigen vakken kiezen. Leerlingen worden in dit proces ondersteund door hun vakdocenten en hun mentor.