Veiligheid

Op het Blariacumcollege is het vanzelfsprekend dat:
• Iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars eigendommen
• iedereen een bijdrage levert aan een veilige school
• iedereen een bijdrage levert aan een schone school
• Iedereen een bijdrage levert aan een goede voortgang van de lessen • Iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Zo werken we samen aan een prettige leeromgeving.

Bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld kan de politie worden gewaarschuwd en aangifte worden gedaan. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers. Het convenant veilige school is hier van toepassing.