Magister

Magister is het administratiesysteem waarin onder andere de schoolresultaten van de leerlingen worden vastgelegd. Als ouder kunt u zo de resultaten van uw kind volgen. U kunt met een code inloggen in Magister. Deze code kunt u noteren op de informatiekaart. Daar vindt u de volgende gegevens van uw kind: naam, adres, woonplaats, huiswerk, cijfers en absenties. Ook uw zoon/dochter krijgt de beschikking over een inlogcode.