Roosters

We hebben vanavond moeten constateren dat er problemen zijn met de koppeling van het rooster aan Magister. Hierdoor kan het zijn dat u zoon of dochter een rooster heeft ontvangen waarin pauzetijden ontbreken en lestijden niet overeenkomen met de lesuren in de...

Werk Hout-Blerickse Xana Neggers (14) in Rijksmuseum

Er zijn kunstenaars die er nooit komen te hangen, de 14-jarige Xana Neggers uit Hout-Blerick is het wel al gelukt. Haar werk hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Neggers deed mee aan de wedstrijd Lang Leve Rembrandt die in het kader van het ‘Jaar van...

Alle brieven voor start schooljaar 2019-2020

De brieven met daarin de informatie voor de start van schooljaar 2019-2020 zijn per mail verstuurd. Mocht dit om welke reden dan ook niet goed zijn verlopen, dan kunt u hier alle brieven bekijken.   Brief alle informatie mbt start schooljaar 2019-2020 brugklassen...

Vibezz 2019

Afgelopen maandag 17 en dinsdag 18 juni vond voor de tiende keer het spektakel Vibezz plaats; een project over muziek en gehoorschadepreventie in team GTL klas 3. Twee dagen lang dompelden we ons onder in muziek in o.a. het Kunstencentrum, Klup 77 en Grenswerk. Onze...

Inleverschema van de boeken

Dinsdag 2 juli leveren de leerlingen de boeken in. In onderstaand schema staan de tijden per klas.

Eindexamengala 23 mei 2019

De eindexamens zijn nog wel in volle gang, maar de eindexamenleerlingen richten hun antenne ook al op donderdag 23 mei. Dan wordt het weer druk aan de Blerickse passantenhaven… alle eindexamenleerlingen van het Blariacumcollege varen namelijk uit. Vanaf 18:00...