Junior college

Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:
• onderwijs op maat
• betekenisvol leren
• samenwerkend leren
• activerend leren

De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het OLC (Open Leer Centrum), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten.

Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:
• onderwijs op maat
• betekenisvol leren
• samenwerkend leren
• activerend leren

De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het OLC (Open Leer Centrum), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten.

Junior college (t)havo/vwo 1 en 2

In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren ‘leren’. Docenten gebruiken ‘activerende didactiek’. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten.