BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

TOV, voor leerlingen die extra zorg behoeven.

Op het vmbo kan een leerling een toekenning voor ondersteuning voortgezet onderwijs hebben, het zogenaamde TOV. Dit wordt al geregeld als de leerling nog op het basisonderwijs zit. De TOV wordt toegekend door het BCO.

Er zijn op het Blariacumcollege meerdere afdelingen in de onderbouw waar speciale didactische ondersetuning geleverd wordt aan deze leerlingen.

  • Op niveau vmbo-BK.
  • Op niveau vmbo-KT.

TOV wordt  op beide locaties van het Blariacumcollege aangeboden: op het juniorcollege en op het seniorcollege.
Het is bestemd voor vmbo-leerlingen voor wie vaststaat dat zij extra hulp nodig hebben om een diploma te kunnen behalen. 
Het Blariacumcollege heeft dus diverse teams in huis, die gespecialiseerd zijn in extra ondersteuning met een goede afstemming van onderwijs en zorg. Uitgangspunt is, dat wat in de klas kan gebeuren, daar ook dient plaats te vinden. De ondersteuning is daar dan ook in eerste instantie op gericht. Het doel van TOV is om leerlingen met achterstanden op LEERGEBIEDEN tóch een diploma te laten behalen.

Plaatsing van leerlingen.
Leerlingen die een TOV-beschikking hebben, worden op hierboven genoemde afdelingen, geplaatst in kleine klassen, maximaal 18 leerlingen. Ze zitten met niet-TOV leerlingen samen in de klas. (Dit geldt niet voor de KT afdeling, daar is de ondersteuning meer individueel gericht). 

De medewerkers  die lesgeven aan deze leerlingen, hebben naast didactische vaardigheden nog meer aandacht voor sociale vaardigheden en studievaardigheden.