BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Het School Ondersteuningsteam

Elke week zijn er 2 overlegmomenten van het School Ondersteunings Team, afgekort: S.O.T.
Hiervan is één keer per week een bijeenkomst voor het juniorcollege en één keer per week voor het seniorcollege. Tijdens deze momenten gaan we op zoek naar een passende oplossing voor de hulpvraag die op tafel ligt. Aan tafel zitten de mentor/coördinator, medewerker(s) van het ondersteuningsplein, een medewerker van het BCO en een gezinscoach. Op deze manier zijn verschillende personen direct bij het probleem betrokken. Daarnaast kunnen er interne medewerkers worden ingeschakeld om te helpen of er wordt doorverwezen naar instanties die buiten de school liggen. Bespreken in het SOT is alleen mogelijk wanneer ouders hier toestemming voor hebben gegeven.