BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Het Plein

 Hoe kunnen we ondersteunen als het even niet lukt?

Wat wilt u het liefst wanneer het om de school van uw kind gaat?
Waarschijnlijk dat uw zoon of dochter via de eerste klas zonder problemen doorstroomt naar de examenklas en daar het diploma haalt. Dat hij in de tussenliggende tijd de nodige kennis opdoet en op een goede manier leert leren. Dat er een vervolgopleiding naar wens wordt gekozen en het liefst op een zodanige manier dat er óók nog plezier is.
Toch kan het gebeuren dat er in de tijd op het Blariacumcollege een periode is, waarin het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Het kan zijn, dat uw zoon of dochter met een probleem zit. Misschien zit de leerling “gewoon” een tijdje niet lekker in zijn vel; misschien wordt hij of zij gepest; misschien is er in de thuissituatie iets waar de leerling mee zit; misschien ….. vul maar in!  Het is dan goed om te weten, dat er in zo’n geval extra steun, extra ondersteuning mogelijk is...! 

Hoe kan uw zoon of dochter een beroep doen op extra ondersteuning?

Binnen het Blariacumcollege is de mentor het eerste aanspreekpunt. De leerling kan met de mentor zijn problemen bespreken. Dat zal in veel gevallen al kunnen helpen. Kunnen ze samen geen goede oplossing vinden, dan zijn er nog andere mensen op het Blariacumcollege die extra ondersteuning kunnen bieden. Op Het Plein werken verschillende ondersteuningsmedewerkers, met elk een eigen kwaliteit. Zij zijn altijd bereid om te helpen of door te verwijzen. 

Hoe ziet die extra ondersteuning eruit?

Extra ondersteuning kan bestaan uit gesprekken met uw zoon of dochter, uit trainingen om vaardigheden te versterken (denk hierbij aan faalangstreductietraining, sociale vaardighedentraining, weerbaarheidstraining) of uit ondersteuning van de mentor om samen te werken aan een oplossing voor het probleem. 

Tevens biedt het ondersteuningsteam de mogelijkheid voor SPOP. Dit is een intensieve begeleiding waarbij zowel de mentor, het ondersteuningsteam en ouders actief betrokken worden om de leerling zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld bij plannen en organiseren.

Ook zijn er op Het Plein orthopedagogen van het BCO werkzaam(Begeleiding Centrum Onderwijs en Onderwijsadvies). Deze orthopedagogen helpen ons mee om hulpvragen in kaart te brengen en om mee te zoeken naar adviezen en oplossingen.

VRAGEN?

Indien u, of uw kind, een zorgvraag heeft, kunt u altijd contact opnemen met het ondersteuningsplein via T (077) 359 0200 of E .

We zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden.