BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Langdurig zieke leerlingen

De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding.
Daarom hanteren we het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (“Mazzel”). M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde leerling.
Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken de school, een jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen.