BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Verzekeringen

Ongevallenverzekering
Alle leerlingen zijn collectief verzekerd tegen de financiële gevolgen van ongevallen. Deze collectieve verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Voor meer informatie over de ongevallenverzekering kunt u contact opnemen met de campus.

Schoolreizen
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een doorlopende reisverzekering. Indien de leerling deelneemt aan een schoolreis (binnen-of buitenland), zorgt de betreffende campus voor aanmelding. U hoeft hierop geen actie te ondernemen. Indien een leerling deelneemt aan een meerdaagse reis, ontvangt hij/zij voorafgaand aan deze reis het ‘protocol meerdaagse reizen’.

Aansprakelijkheid
Voor de schade die leerlingen veroorzaken aan derden, dienen de ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) te sluiten. De school acht zich niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van kleding, tassen, (brom)fietsen enz. Schade aan eigendommen van de school, ontstaan door (mede-)schuld, kan op de leerling of de ouders verhaald worden door middel van een aansprakelijkheidsstelling