BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Arbozorg

De arbeidsomstandighedenwet regelt de veiligheid van werknemers en leerlingen.
Veiligheid,gezondheid en welzijn lopen als een rode draad door de Arbo-wet.
De wet geeft aanwijzingen voor inrichting van ruimten en over zorg voor medewerkers en leerlingen. Schoolgebouwen en terreinen worden geïnventariseerd op risicofactoren.
Opheffen of verkleinen van deze risico’s wordt planmatig aangepakt. Te denken valt aan verbetering van het meubilair, beluchting en verlichting van lokalen,handhaving van veiligheidsvoorschriften tijdens praktijkonderwijs en organisatie van bedrijfshulpverlening. In alle gebouwen van de Onderwijsgemeenschap zijn risico-inventarisaties uitgevoerd.
De resultaten van de inventarisatie leiden tot een plan van aanpak om knelpunten te verbeteren. Elke campus heeft een arbo-coördinator. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.