bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn
excellente school 2015 2017 scholenopdekaart globex indonesie 2018
excellente school 2015 2017
scholenopdekaart

globex indonesie 2018

phone 48   pin-b 48

Convenant veiligheid in en om school

Het doel van het convenant is het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in en om de school door een integrale aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat geldt voor alle leerlingen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken en de scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs.
De volgende instanties nemen deel:

  • Gemeente Venlo
  • Openbaar Ministerie arrondissement roermond
  • Regiopolitie district Venlo
  • Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
  • Stichting Speciaal Onderwijs Noord-en Midden-Limburg

Elke school kent een veiligheidscoördinator. Daarnaast hebben scholen, de politie, de gemeente en het openbaar ministerie een contactpersoon voor de uitvoering van deze overeenkomst. Elke campus heeft een schoolveiligheidsplan.