BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Vakcodetabel

De vakcodetabel wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld.
Als de vakcode eindigt met een cijfer heeft dit in de meeste gevallen met clustering te maken of met specialisatie van het vak.