BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Het Blariacumcollege als opleidingsschool

Goed docentschap begint bij het goed opleiden van studenten van verschillende lerarenopleidingen. Blariacum is een opleidingsschool voor deze stagiaires.

Al een aantal jaren is het Blariacumcollege bezig geweest met de ontwikkeling naar 'academische opleidingsschool'. In december 2009 hebben we daarvoor het landelijke keurmerk in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Sittard ontvangen. Als geaccrediteerde opleidingsschool bieden we kwaliteit in de begeleiding van studenten. 

In het voorjaar van 2011 is bovendien ons het keurmerk 'samenwerkingsschool van de HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de RDA (Radboud docenten academie)' verleend. Ook dit keurmerk geeft aan dat wij kwalitatief goede begeleiding op maat bieden aan studenten. Hierbij werken de 3 campussen van de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken, Valuascollege, College den Hulster en Blariacumcollege samen met  het Raayland College in Venray,  het Dendron College in Horst en het Bouwens van der Boijecollege in Panningen. Dat mondde afgelopen schooljaar uit in de kwalificatie: 'aspirant opleidingsschool'. 

Het merendeel van onze docenten is gecertificeerd werkplekbegeleider. 

Daarnaast zijn er docenten geschoold in het begeleiden van onderzoeken en is er een onderzoeksgroep aangesteld die de gang van zaken rond alle onderzoeken van studenten in onze school coördineert. Daarover vind u meer onder het tabblad 'professionalisering, onderzoek'. 

Ook bieden we maximale kansen tot ontplooiing voor studenten die hun  LIO-stage lopen (leraar in opleiding). Dat doen we o.a. door ze deel te laten nemen aan een coachingsprogramma voor startende docenten.

Als Blariacumcollege bieden we dus maatwerk aan elke student in zijn leerwerktraject, dat hij vanuit het opleidingsinstituut volgt. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de schoolopleiders:

Lillianne Wevers:  
Janneke Sanders: