BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van studenten in opleiding en van docenten van het Blariacumcollege maakt een belangrijk onderdeel uit van de academische opleidingsschool.

Doel van het doen van onderzoek:

♦ Professionele ontwikkeling stimuleren

  • van studenten tot startbekwame leraren
  • van leraren in alle fasen van hun loopbaan
  • van lerarenopleiders

♦ Integratie, waarbij onderzoek, ontwikkeling en onderwijs samengaan;

♦ Samenwerking tussen scholen en opleidingen bevorderen.

♦ Bijdrage leveren aan: ontwikkelen van nieuwe generieke kennis over leren lesgeven.

Binnen het Blariacumcollege bestaat een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de campusdirecteur aangevuld met 2 docenten en de schoolopleider die zich met onderzoek bezig houden.

Aan het begin van het schooljaar wordt geïnventariseerd aan welke onderzoeken behoefte is. Deze worden besproken met studenten en docenten die onderzoek gaan doen.

De onderzoekscommissie beoordeelt de onderzoeksaanvragen en zal zorgdragen voor communicatie en voor publicatie van de resultaten.

De onderzoeksgroep:

  • Janneke Sanders: 
  • Monique Wittebrood: 
  • Nick Sloezen: 

Het doen van onderzoek heeft afgelopen schooljaar voor studenten prachtige een leerzame resultaten opgeleverd. Zoals het onderzoek van Michelle Hinssen, waarmee ze succes boekte:
"In het kader van mijn afstuderen, heb ik het afgelopen schooljaar in de bovenbouw vmbo-b/k onderzoek gedaan naar het effect van Flipping the classroom bij het vak Nederlands. Op 2 juni, tijdens het AOSL Symposium 2017 is het onderzoek uitgeroepen tot het beste bachelor afstudeer praktijkonderzoek van Fontys Lerarenopleiding te Sittard. In het onderzoek ' Van passief consumeren naar actief participeren' is onderzocht wat de perceptie van vmbo-leerlingen ten aanzien van Flipping the classroom is en op welke wijze ze gebruikmaken van Flipping the classroom bij het aanleren van leesstrategieën in het leesvaardigheidsonderwijs.  Wil je het hele onderzoek lezen of heb je vragen? Mail me gerust (). Michelle Hinssen"