BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Teams

Ontwikkeling van teams d.m.v. teamcoaching:

Het doel van teamcoaching is overtuigingen ter discussie te stellen en de flexibiliteit van de onderliggende gedachtestructuren te vergroten. De coach wil beweging krijgen in de gedachtepatronen door ze bespreekbaar te maken en er een andere betekenis of waardering aan te geven. Deze verandering in gedachtepatronen leidt vanzelfsprekend tot beweging en indien nodig tot verandering in ons handelen. Het denkpatroon ontdekken is vanuit systeemdenken een essentie. 

Elkaar feedback leren geven en reflecteren op je rol binnen het team is een wezenlijk onderdeel van de bijeenkomsten.

Teamcoaching is gericht op interactie binnen het team. Verdere uitwerking van de begeleiding bij dit proces zal door de teamcoach in overleg met de teamleider worden uitgewerkt. Ter ondersteuning van dit proces van verandering kunnen ook andere begeleidingsvormen worden ingezet.

Begeleidings- en scholingsaanbod voor teams:

  • Collegiale consultatie: de bijeenkomsten worden begeleid door een coach. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen en de werkervaringen van de deelnemers zijn de basis. De rol van de begeleider is belangrijk in deze bijeenkomsten en werkproblemen staan centraal. Er wordt gewerkt met een contract. We spreken hier van een adviseerstroom.
  • Begeleide intervisie: de bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren intervisor. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De persoon van de inbrenger staat centraal en de overige deelnemers stimuleren het reflectieproces van deze persoon. Er wordt gewerkt met een contract. We spreken hier van een reflecteerstroom.
  • Video-interactie begeleiding: centraal in dit begeleidingstraject staat het samen analyseren van korte video-opnames die in de klassen van alle teamleden zijn gemaakt. Deze werkvorm is uitstekend geschikt om het klassenmanagement bespreekbaar te maken. Ook de teambijeenkomsten kunnen worden opgenomen.

Voor meer informatie: