BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Coaching voor starters

Het Blariacumcollege vindt het vanzelfsprekend dat nieuwe docenten wegwijs worden gemaakt in de school en biedt ondersteuning in de ontwikkeling naar een vakbekwame docent. Daaraan worden specifieke eisen gesteld. Daarom verwacht het Blariacumcollege dat alle nieuwe docenten een coachingstraject volgen. 

Coaching speelt in op de aspecten zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, door de docent een actieve rol toe te bedelen waarbij de eigen inbreng centraal staat. De vaardigheid zelfreflectie speelt daarbij een belangrijke rol.

 Elke nieuwe docent krijgt minimaal tweemaal een coachcyclus aangeboden die bestaat uit: 

  • een voorgesprek
  • een lesobservatie
  • een nagesprek.

Tijdens de gesprekken met de toegewezen coach, wordt er gereflecteerd op het eigen handelen en worden problemen en successen gedeeld. Samen wordt bepaald waarop geobserveerd wenst te worden en welke instrumenten daarvoor worden ingezet.
Dit kan zijn door een video opname of via een observatieformulier. De terugkoppeling van de lesobservatie richt zich op de wijze waarop de nieuwe vaardigheden of strategieën toepast worden in de klas.

Daarnaast is er nog een gezamenlijk programma voor alle nieuwe docenten dat bestaat uit ongeveer 8 gezamenlijke coachingsbijeenkomsten die gepland staan op de donderdagmiddagen van 14.30 tot 17.00 uur. Deze bijeenkomsten bestaan uit collegiale consultatie en elke bijeenkomst zal in het teken van een thema staan.

Het volledige programma en de data van de bijeenkomsten zijn terug te vinden in de gids van het professionaliseringsteam die aangereikt wordt tijdens de kennismakings- bijeenkomst met de coaches en de opleiders.

Het totale begeleidingstraject mondt uit in een beoordelingstraject aan het einde van een schooljaar. De inzet die getoond is tijdens de begeleiding kan door de docent meegenomen worden in de beoordeling.

Voor meer informatie: