BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Medewerkers (OP en OOP)

Door de inzet van begeleiding als instrument voor ontwikkeling krijgt elke medewerker de mogelijkheid geboden zich verder te bekwamen als professional. Afhankelijk van de fase van zijn loopbaan kunnen we passende begeleiding bieden. Het aanbod wordt gebaseerd op een wederzijdse verantwoordelijkheid van de medewerker en de begeleider over het te behalen resultaat. De persoon zelf en de organisatie worden er beter van. Dit vanuit de visie op leren dat de medewerker zijn proces zelf blijft sturen. De teamleiders hebben een cruciale rol in dit proces van ontwikkeling door de gesprekscyclus als basis te gebruiken. Feedback en reflectie tijdens het proces en in de nazorg zijn sleutelwoorden.

Hoe kunnen we dit bereiken:

  • Aan het begin van het traject stellen betrokkenen samen vast wat het te bereiken resultaat zal zijn. Dit in samenspraak met de teamleider.
  • Er wordt een leercontract opgesteld om de bewustwording bij de deelnemer te bewerkstelligen met de vragen “Wat vraagt het van jou zelf?”en “Hoe vul jij je verantwoordelijkheid voor het eigen leren in?”.
  • Aan het eind van het proces wordt samen gereflecteerd op het bereikte eindresultaat waarbij zowel de betrokkene , teamleider en de coach verbeterpunten aandragen.
  • Na een half jaar volgt er een evaluatiegesprek met betrokkene en teamleider over de vraag of de organisatie een verbetering heeft waargenomen.

In samenspraak met de medewerker, de teamleider en de coach wordt bepaald welk begeleidingsinstrument hierbij zal worden gebruikt: coaching, supervisie, video-interactiebegeleidng en loopbaancoaching. 

Voor tweedejaars- en derdejaars docenten worden ook gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, die in het teken staan van intervisie.

Voor meer informatie: