BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Begeleiding stagiairs

Studenten van lerarenopleidingen die op het Blariacumcollege stage komen lopen, krijgen begeleiding. 
De begeleiding gebeurt voornamelijk door de werkplekbegeleider (WPB) en ziet eruit als volgt:

 • structureel overleg met de student
 • aanwezigheid tijdens de lessen die de student geeft (bij LIO is dit niet altijd in het lokaal)
 • nabespreking van de les en het geven van opbouwende feedback
 • het bewaken van het voortgangstraject van de student
 • tussentijds en aan het einde van het traject beoordelen van de stage
 • het stimuleren van een goede reflectie door de student
 • het afstemmen van de stage op de gevraagde competenties, theorie en kwaliteitseisen.

Verder hebben we op het Blariacumcollege 2 schoolopleiders.
Zij zijn de contactpersoon tussen de WPB'ers, instituutopleiders en de stagiairs.

 • zij verzorgen de intake , de plaatsing en de formaliteiten rondom de stage
 • organiseren gezamenlijke bijeenkomsten met de verschillende studenten
 • organiseren een coaching-traject voor LIO-studenten
 • houden toezicht op de trajecten en de voortgang van de studenten en op de begeleiding hun WPB'ers
 • zijn, indien nodig, aanspreekpunt van de studenten
 • zetten enquêtes uit en verwerken die
 • sluiten de stage mee af, d.m.v. een eindgesprek en door afhandeling van documenten.

Tevens vinden we het belangrijk dat stagiaires als volwaardig teamlid(kunnen) meewerken in het team waarin ze geplaatst worden.

Geïnteresseerd om stage te komen lopen op onze school of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met:

Janneke Sanders
Opleider Blariacumcollege
e-mail:
Telefoon: 077-3590200
  Lillianne Wevers
Opleider Blariacumcollege
e-mail:
Telefoon: 077-3590200