bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn
excellente school 2015 2017 scholenopdekaart globex indonesie 2018
excellente school 2015 2017
scholenopdekaart

globex indonesie 2018

phone 48   pin-b 48

Schoolfotograaf

Op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en woensdag 14 maart a.s. bezoekt Vandenberg-ID onze school om alle leerlingen zowel individueel als in groepsverband te fotograferen.
Naast het fotopakket, dat vervolgens aan de ouders/leerlingen vrijblijvend wordt aangeboden is deze firma ook verantwoordelijk voor de fabricage en levering van de schoolpas en een digitaal fotobestand ten behoeve van onze leerlingenadministratie.
Teneinde deze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, hebben zij de persoonsgegevens van de leerlingen nodig.
Te weten: de volledige naam, adres en woonplaatsgegevens, klas en leerlingnummer.
Wij zullen deze informatie aan dit bedrijf overhandigen. Middels een bewerkercontract leggen wij vast dat de verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van deze fotoactie mag worden gebruikt.

Als u bezwaar tegen overhandiging van deze gegevens heeft, kunt u dit tot 1 maart a.s. doorgeven aan de teamleider van uw zoon/dochter.
Van degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, zullen vervolgens de persoonsgegevens ter verdere afhandeling ten behoeve van de fotoactie, fabricage van de leerlingenpas en vervaardiging van het digitaal fotobestand worden overgedragen.

Met vriendelijke groet,

De directie

jsp oudshape flyer