BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

ogvo logo

 Reductie- en kwijtscheldingsregeling Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)


Bij uitzondering kan gebruik gemaakt worden van een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Van deze regeling kan uitsluitend gebruik gemaakt worden onder strikte voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dienen de ouders/verzorgers minimaal één van onderstaande documenten te overleggen aan de financiële administratie van de Onderwijsgemeenschap:

  • een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat de ouders/verzorgers een bijstandsuitkering ontvangen of,
  • een document waaruit blijkt dat er een schuldsaneringsregeling volgens WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) getroffen is.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient men contact op te nemen met de centrale financiële administratie van de onderwijsgemeenschap (Tel. 077-3590540).

De financiële administratie beoordeelt elke situatie afzonderlijk en neemt een besluit over de toepassing van deze regeling.

Op reeds voldane schoolrekeningen wordt geen reductie of kwijtschelding verleend.

Ouders kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, Onderwijsgemeenschap Venlo eo, t.a.v. de heer J. Leijsten, Postbus 270, 5900 AG Venlo.