BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Ouderbijdrage en schoolboeken

Vanaf schooljaar 2009-2010 zijn de schoolboeken, bestaande uit studieboeken en werkboeken, gratis.
De boeken worden niet meer door school geleverd, maar worden door de ouders besteld bij van Dijk.
Zie onder "Bestellen boeken" hoe dit in zijn werk gaat.

Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd en de school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken.

Voor deze vrijwillige ouderbijdrage hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • In principe zijn alle bijdragen van ouders vrijwillig. Voor verplichte onderdelen in het lesprogramma wordt geen ouderbijdrage gevraagd.
 • De regeling heeft de instemming van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de oudergeleding van de Campus  Medezeggenschapraad.
 • Lesmateriaal (boeken e.d.) is gratis en kent geen bijdrage.
 • Materialen die noodzakelijk zijn voor het volgen van de lessen(veiligheidsschoenen, rekenmachine e.d.) kunnen door school aangeschaft worden en worden doorbelast aan de ouders. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Ouders mogen deze materialen ook zelf aanschaffen, maar de materialen dienen wel te voldoen aan de door de school gestelde kwaliteitseisen.
 • Voor extra specialisaties vraagt de school extra geld.
 • De ouders ontvangen een e-mail met daarin een link naar de factuur. Op deze factuur kunnen ouders hun keuzes kenbaar maken. Een apart venster laat de algemene voorwaarden zien.
  Na acceptatie hiervan, kan de factuur worden voldaan middels Ideal of overschrijving. Ouders waarvan bij de school geen e-mailadres bekend is, ontvangen een factuur per post.
 • Indien ouders er voor kiezen geen gebruik te maken van een aantal diensten of activiteiten zal hun zoon / dochter uitgesloten worden van deze faciliteit.
 • Daarnaast zullen in de loop van het jaar nog enkele facultatieve onderdelen worden aangeboden. Dit betreft met name excursies. Indien een leerling hieraan wenst deel te nemen, zal dit afzonderlijk gefactureerd worden.
 • Ouders kunnen een beroep doen op de reductie- en kwijtscheldingsregeling.
 • Op deze website (www.blariacum.nl) is verdere informatie te vinden over de vrijwillige ouderbijdragen per opleiding/ leerjaar, de overeenkomst en de reductie- en kwijtscheldingsregeling.