BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Personeelsgeleding medezeggenschapsraad

Samenstelling personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR):

  • Daniëlle van den Brand (vmbo GT bovenbouw)
  • Corita van Megen (vmbo GT bovenbouw)
  • Miloud Kojil (havo/vwo-onderbouw)
  • Francis Meijers (havo/vwo-bovenbouw)
  • Frits Lenselink (onderwijs ondersteunend personeel)
  • Margie Strijbos (onderwijs ondersteunend personeel)

De leden van de PMR komen bijna wekelijks bij elkaar om samen te praten en te discussiëren over de op dat moment actuele zaken die de school betreffen. Daarnaast is er maandelijks overleg met de campusdirecteur, de PMR-Cadi vergaderingen. Ook daar worden zaken besproken, toegelicht en/of uitgediept. Wilt u meer weten over achtergronden, feiten of details, neem dan beslist contact met ons op.