BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Medezeggenschapsraad

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR):

Geleding ouders

 • Rabea Kuipers
 • Wil Bosch

Geleding leerlingen:

 • Rik van Roosmalen
 • Tijmen Tuithof

 Geleding personeel

 • Francus Meijers - voorzitter - lid GMR
 • Daniëlle van den Brand - lid GMR
 • Joep Derckx
 • Miloud Kojil
 • Frits Lenselink
 • Bart Peeters

De Medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd tot bespreking van alle onderwerpen die de school betreffen.
Bij diverse onderwerpen is er adviesrecht of instemmingsrecht. In de medezeggenschapsraad van het Blariacumcollege zijn vertegenwoordigd: het personeel, de ouders en de leerlingen.

De MR bestaat uit 12 leden en de zetelverdeling is als volgt:

 • 6 zetels voor het personeel
 • 3 zetels voor ouders
 • 3 zetels voor de leerlingen.

Elke maand is er overleg over belangrijke onderwerpen waar de diverse geledingen hun inbreng hebben.
Dit overleg is openbaar. Tijdstip en plaats worden in de agenda bekend gemaakt. Agenda’s en verslagen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd via de secretaris.

Voor alle informatie, vragen en/of opmerkingen over de MR kunt u zich te allen tijde wenden tot de secretaris mw. C. van Megen.

 • e-mail:
 • fax: 077-3590299
 • post:
  Blariacumcollege
  Postbus 457
  5900 AL Venlo-Blerick