BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

havo/vwo onderbouw (leerjaar 1 en 2)

 

 

 • Lokatie: Juniorcollege
 • Onderwijsdirecteur: mevr. A. Moers
 • Teamleider: Dhr. M. van der Giesen
 • E-mail:

De speerpunten van ons Junior Studiehuis (t-havo leerjaar 1-2) zijn:

 • Uitdagingen: dakpanklassen leerjaar 2, WON, sportklassen, gymnasium, Anglia
 • Kleinschaligheid
 • Veiligheid
 • Sfeer
 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Leren zelfstandig leren
 • Doorlopende leerlijn van basisschool naar Tweede Fase
 • Samen doen: leerling-ouders-school
 • Individuele zorg

Op het Blariacumcollege krijg je kansen, sta jij als leerling centraal, kun je alles overzien door de kleinschaligheid en krijg je aandacht die je verdient..

Het Junior Studiehuis is voor de leerlingen van klas 1 en 2 van het havo, atheneum en gymnasium. 

De mogelijkheden van het Junior Studiehuis zijn:

Klas1:

 • Brugklas theoretisch/havo
 • Brugklas havo/vwo
 • Brugklas vwo (masterclass)

Klas 2:

 • Leerjaar 2 theoretische leerweg
 • Leerjaar 2 havo
 • Leerjaar 2 theoretisch/havo (dakpanconstructie)
 • Leerjaar 2 vwo
 • Leerjaar 2 havo/vwo (dakpanconstructie)

Na de brugklas bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om de brugperiode met 1 jaar te verlengen. Hiervoor moet een bepaald aantal punten behaald worden en is er een positief stemadvies van de rapportvergadering nodig. Leerlingen die een extra jaar nodig hebben om tot bloei te komen en er net iets langer over doen om te laten zien wat ze echt kunnen, die bieden wij de mogelijkheid om in de zgn. dakpanklas plaats te nemen. Een echt stukje maatwerk.

Waar je start in een van de brugklassen van het Blariacumcollege hangt af van het advies van jouw basisschool. In ons Junior studiehuis zijn er brugklassen voor leerlingen met advies “theoretisch/havo” en met advies “havo/vwo”. Afhankelijk van het plaatsingsadvies van de basisschool wordt er dan bepaald in welke klas je het meeste tot je recht komt.

Als je van de basisschool komt, die vaak kleiner en vooral vertrouwder is dan een grote middelbare school, is het even wennen. Wij vinden het heel belangrijk dat jij je snel thuis voelt op onze school. Hoe proberen wij jou daarbij te helpen? Het Blariacumcollege heeft een speciaal begeleidingsprogramma met bijzondere brugklasactiviteiten en een fantastisch nieuw gebouw waar iedere leerling een eigen thuisbasis heeft.

De begeleiding in de brugklas

De begeleiding in de brugklas heeft als doel jou snel thuis te laten voelen op onze school en met jouw klasgenoten. Daarom maak je al voor de grote vakantie kennis met je klasgenoten. Bij het aanmelden mag je aangeven bij wie je in de klas wilt zitten, wij houden daar rekening mee. Na de grote vakantie start jouw middelbare schoolcarrière met introductiedagen. Tijdens deze dagen maak je in spelvorm op verschillende manieren kennis met je klasgenoten. Een speciale vertrouwenspersoon voor jouw klas, wij noemen deze persoon een mentor, is de begeleider. De mentor verzorgt ook het hele jaar studielessen. Tijdens deze lessen leer je hoe je het beste huiswerk kunt maken en leren, maar ook hoe je met elkaar kunt samenwerken, probleempjes kunt aanpakken. Respectvol omgaan met elkaar is een  kernwoord. De studieresultaten worden bijgehouden op een cijferkaart en zijn via de digitale weg in magister op te vragen. Zo kun je zelf, en kunnen ook jouw ouders, zien hoe goed dat het gaat of waar nog hulp nodig is.

Speciale brugklasactiviteiten

Een thuisgevoel met elkaar ontwikkelen doen we ook met speciale activiteiten voor de brugklas. Een aantal moet hier zeker genoemd worden: twee dagen introductie, dagje Toverland,  kerstviering met jouw klasgenoten, bezoek aan het Limburgs Museum, carnavalsbal voor het Junior Studiehuis en een gezellige afsluiting van het schooljaar.
Als jij je prettig voelt op school, dan gaat het bijna altijd ook met leren goed. En soms lukt het even niet zo goed. Wat dan? Op het Blariacumcollege is de mogelijkheid om huiswerk onder begeleiding te maken. Vaak weten wij dan al iets van jouw persoon, omdat jouw mentor met jouw leerkracht van groep 8 contact heeft gehad. En ook omdat wij in de eerste lesweek van het schooljaar jouw ouders uitnodigen om kennis te maken met de mentor. Ook deze avond helpt om jou beter te leren kennen. Na ieder rapport is er een ouderavond. Wij zien dit als een voorbeeld van samen doen: leerling-ouders-school.

Kleinschaligheid: een eigen plaats in het gebouw

Iedere groep leerlingen heeft een eigen thuisbasis. Dat betekent bijvoorbeeld voor leerlingen in het Junior Studiehuis dat er een eigen ruimte is met leslokalen en Open Leercentrum (een omgeving waar je leert om al samenwerkend zelfstandig te leren. Een thuisbasis is eigenlijk een klein schooltje in een groter gebouw. Een vaste groep docenten, wij noemen dat een team, helpt jou met de vragen die je ongetwijfeld zult hebben. Dit team van docenten is er speciaal voor jou.