BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

vwo algemeen

vwo - Atheneum en Gymnasium

Voor wie?

  • Heb je een vwo-advies?
  • Ben je leergierig?
  • Wil je graag weten hoe de wereld in elkaar steekt?
  • Wil je misschien naar de universiteit?

Het vwo (atheneum en gymnasium)

Het vwo op het Blariacumcollege biedt een brede opleiding voor de universiteit met veel keuzemogelijkheden.

Als je specifiek geïnteresseerd bent in het gymnasium, kijk dan naar onze link over het gymnasium!

De vwo-Masterclass (brugklas- atheneum en gymnasium)

Je komt, als je een vwo-advies hebt, in de vwo-Masterclass samen in een klas met andere leerlingen die een vwo-advies hebben gekregen. Iedereen krijgt de reguliere vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, lichamelijke opvoeding, tekenen, handvaardigheid, muziek en levensbeschouwing.

Daarnaast krijgen de leerlingen in de vwo-Masterclass (gemiddeld) 1,25 uur in de week het vak Latijn/klassieke culturele vorming. Op deze manier kun je, als je wilt, toch in de tweede klas naar het gymnasium doorstromen (zie gymnasium). Zo heb je een heel jaar de tijd om een goede keuze tussen atheneum en gymnasium binnen het vwo te maken. Binnen het vak Latijn krijg je een stukje filosofie, bestaande uit de module logica en argumentatieleer, en wordt er bijvoorbeeld ook lesgegeven over de goden en godinnen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Voor iedereen is dat interessant. Latijn is dus meer dan alleen de taal leren! En de praktijk wijst uit dat het volgen van Latijn geen struikelblok vormt bij de overgang naar de tweede klas. Maar het geeft je wel een stukje extra uitdaging.

Wetenschapsoriëntatie

WONlogoIn de vwo-masterclass maak je ook kennis met het vak wetenschapsoriëntatie. Het Blariacumcollege is aangesloten bij de stichting WON samen met 40 andere middelbare scholen in Nederland. De afkorting staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland.

In de WON-les leer je hoe je een onderzoek moet opzetten. Hoe stel je een onderzoeksvraag op, hoe werk je een onderzoek uit, hoe presenteer je de resultaten van een onderzoek? Je kunt een onderzoek over allerlei verschillende onderwerpen opzetten. Het kan een maatschappelijk onderzoek zijn (bijvoorbeeld over het stadsdeel Blerick), maar ook een natuurkundig experiment. Het leren doen van onderzoek is belangrijk voor werkstukken die je op het vwo moet maken en met name heel belangrijk als je naar de universiteit wilt. Want daar zul je vaak aan onderzoek doen! Uiteraard maak je ook kennis met de rol die wetenschap heeft voor alles, ook onze schoolvakken, om ons heen. Ook in al die vakken speelt onderzoek doen een rol.

Wetenschapsoriëntatie in de WON-lessen loopt als een rode draad door je vwo-opleiding van klas 1 tot en met 6. Meer informatie over WON vind je op onze website.

 

 Anglia

angliaNaast de reguliere lessen Engels, biedt het Blariacumcollege de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen Engels (Anglia). Je kunt je voor deze lessen opgeven en je doet op jouw niveau een examen dat internationaal erkend is. Het wordt steeds belangrijker om goed in het Engels te kunnen communiceren, dus Anglia biedt je een extra steuntje in de rug!

Vwo-atheneum en gymnasium in de bovenbouw

 In de bovenbouw kun je op het vwo-atheneum en gymnasium op het Blariacumcollege uit verschillende vakken kiezen, die op andere scholen niet altijd aangeboden worden. Bijvoorbeeld het vak Informatica waar je onder andere leert programmeren, het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) of het vak Maatschappijwetenschappen.

Op het Blariacumcollege kun je op het vwo-atheneum en gymnasium dus veel kanten op en je wordt heel goed voorbereid op de universiteit.