BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Junior-masterclass

Voor leerlingen van groep 8

jmc 01aIeder kind is uniek en heeft eigen leervragen. Jij houd van uitdagingen, je stelt veel vragen of je wil precies weten hoe iets weten. Dan zijn de junior masterclasses echt iets voor jou. De Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken wil het onderwijs zoveel mogelijk richten op de individuele leerling met zijn eigen vragen en mogelijkheden. Een onderdeel van de begeleiding en zorg is gericht op leerlingen met extra talenten. Diverse opleidingen getuigen daarvan. Een speciale opleiding wordt aangeboden op het Blariacumcollege: de Junior-Masterclass. Eén dag per week, gedurende 17 weken, volg je op woensdagmorgen spannende lessen op onze school.

Leerlingen uit groep 8 met leer- en ontwikkelingswensen buiten de eigen basisschool hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deze klas.  In een programma van ongeveer 17 weken worden de leerlingen uitgenodigd om zelf te experimenteren en te onderzoeken, ze duiken de geschiedenis in, zowel de moderne geschiedenis dicht bij huis als ook de Griekse mythologie. Je leert meer over de Arabische taal en we sluiten af met een excursie naar Amsterdam. De Junior Masterclass is heel afwisselend. Hier een greep uit het programma:

Scheikundige experimenten, Arabisch, techniek, Fliegerhorst, onze bewegende aarde, de middeleeuwse stad,Griekse mythologie, Amsterdam, D-Day, CSI

jmc 03aDe inschrijving van leerlingen voor de Junior-Masterclass geschiedt onder verantwoordelijkheid van de basisschool. 

De lessen vinden plaats in het Juniorcollege van het Blariacumcolllege, telkens op woensdagochtend van 09.00 – 12.00 uur. De startdatum valt na de herfstvakantie en wordt nog nader bekend gemaakt.

Jaarlijks is er een informatieavond over de Juniormasterclass van alle drie de campussen voor alle geselecteerde leerlingen en hun ouders / verzorgers. De infoavond vindt dit jaar plaats op maandag 18 september en start om 19.00 uur op College Den Hulster, Hagerhofweg 15 in Venlo. Leraren van de basisschool nodigden de ouders voor deze avond uit middels een brief.


Meer informatie
Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij Mark Janssen ()