BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Theoretische Leerweg

  • Lokatie: Seniorcollege
  • Waarnemend teamleider: Leon Schraven
  • E-mail:

Heb je het advies theoretische leerweg, ook wel TL genoemd, dan is starten in een van de klassen van de TL een goede optie!

Ben je daarnaast iemand die:

  • best hard wil studeren
  • goed kan samenwerken
  • algemene vakken leuk vindt maar ook van afwisseling houdt
  • zich breed wil oriënteren op toekomstige beroepen
  • nog eerst een algemene opleiding wil volgen
  • de mogelijkheid wil hebben om een vrije keuze te maken uit bijna alle denkbare vakken
  • De mogelijkheid wil hebben om door te stromen naar havo.

... dan is de TL echt iets voor jou! ...

Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven voorlopig alle mogelijkheden open voor haast iedere vervolgopleiding.
De theoretische leerweg op het Blariacumcollege bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en informatietechnologie.
Deze vakken krijg je niet allemaal, je mag er een keuze uit maken. Deze vakken zijn  onderverdeeld in vier sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, Natuur & Milieu en Techniek.
Verder hebben alle leerlingen ook: cultureel kunstzinnigevorming (CKV), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer.

Naast veel theoretische lessen werk je met je klasgenoten ook vaak aan werkstukken, bijv. in het open leercentrum (OLC), Je maakt verschillende excursies (o.a. Maastricht, Keulen en Vught). Ook loop je een paar dagen stage op een door jezelf uitgezocht bedrijf. In leerjaar 4 mag je in het buitenland op reis. Je kunt kiezen tussen skiën in Oostenrijk of een stedenreis naar Londen, Parijs, Berlijn of Dublin.
De docenten van de TL stimuleren je om goede resultaten te halen. Het docententeam van de TL op het Seniorcollege begeleidt jou naar een mooie toekomst.

Kies je voor de theoretische leerweg, dan kies je voor een goede basis om later verder te studeren.

Gemengde Leerweg
Heb je het advies theoretische leerweg maar wil je toch al wat meer beroepsgericht werken, dan kan dat op het Blariacumcollege in de gemengde leerweg.
Je kiest dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op het beroep gericht is. Voor het Blariacumcollege is dat op dit moment de ICT-G of Zorg en Welzijn.
Leerlingen van de gemengde leerweg horen bij het team van de theoretische leerweg.


Meer informatie bij
L. Schraven
Waarnemend teamleider Theoretische Leerweg / Gemengde Leerweg
T     077-359 02 49
M    06-46 64 68 38
E: