BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Rekentoets

Sinds schooljaar 2013-2014 moet door elke eindexamenleerling de rekentoets worden gemaakt, vmbo-leerlingen maken de rekentoets op niveau 2F.
De regels voor de rekentoets zijn door de regering een paar keer bijgesteld, daarom zetten wij alles nog een keer op een rij.

Schooljaar 2014-2015

 • De rekentoets telt nog niet mee met de slaag-zakregeling, de uitslag wordt op een apart document vermeld en niet op de cijferlijst.
 • De reguliere rekentoets 2F is voor het hele vmbo gelijk maar er is een aangepaste normering voor de niveaus bbl, kader en gt.
 • Voor leerlingen met dyscalculie of met Ernstige Rekenproblemen is er voor het eerst de optie om deel te nemen aan de ER-rekentoets, een 2F of 3F rekentoets met eenvoudigere opgaven en de mogelijkheid om hulpmiddelen zoals een rekenkaart en eigen rekenmachine te gebruiken. Deelname aan deze toets wordt nog niet op de scorelijst vermeld. Om deel te mogen nemen aan de ER-rekentoets is dossiervorming vereist over de extra inzet van school en de leerling.
 • Leerlingen met een dyscalculie verklaring die de reguliere rekentoets 2F maken mogen hebben recht op 30 minuten extra tijd.
 • Alle bbl leerlingen maken naast de reguliere 2F rekentoets ook de pilot-rekentoets bbl, speciaal ontwikkeld voor bbl-leerlingen om hun kans te vergroten te laten zien waartoe zij in staat zijn. De bbl leerlingen hebben hierdoor een extra kans, zij mogen zelf beslissen welk cijfer zij meenemen op de scorelijst.
 • Alle huidige eindexamenleerlingen hebben twee toets mogelijkheden. In het voorexamenjaar 2013-2014 hebben enkele van de huidige examenleerlingen na een oefentoets hun eerste toets mogelijkheid benut om een voldoende te scoren voor de rekentoets 2F. Deze leerlingen maken nu de rekentoets 3F.
 • Het eerste toets moment is in maart 2015, het tweede in de laatste week van mei en de eerste van juni van dit jaar.
 • Leerlingen die in de vierde klas vmbo een voldoende voor de 3F rekentoets scoren mogen deze meenemen naar de havo maar niet naar het mbo.

Schooljaar 2015-2016

 • Dit wordt het eerste schooljaar waarin de rekentoets meetelt bij de slaag- zakregeling, de leerling moet een Voldoende scoren om te kunnen slagen. Het eerste jaar is de normering erg laag, een 4,5 is nog net voldoende. De hier opvolgende jaren wordt de normering in kleine stappen omhoog geschroefd.
 • Er zijn vier toets momenten waarvan de eerste in het vooreindexamenjaar plaatsvindt.

 Aanpak Blariacumcollege:

 • Rekenen staat op het lesrooster.
 • Er is een leerplan rekenen opgesteld.
 • Een cijfer voor rekenen staat in magister en op het rapport.
 • In de overige rekenvakken zoals natuurkunde en economie wordt zoveel mogelijk met een uniforme rekenwijze gewerkt.

Onderbouw

 •  In de brugklas is er voor elke leerling een nulmeting zodat wij weten op welk niveau de leerlingen beginnen.
 • In de 1e en 2e klas verdiepen de leerlingen hun 1F niveau. De 2e klas Havo-T begint al aan niveau 2F.
 • Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie is er een apart rekenklasje met extra rekenlessen.

Bovenbouw

 • In de derde en vierde klas werken de leerlingen aan niveau 2F en maken ze hun eerste rekentoets 2F. Leerlingen die een voldoende scoren voor 2F gaan in de vierde klas verder met niveau 3F.
 • Er zijn extra rekenlessen voor leerlingen met rekenproblemen en leerlingen die in de vierde klas geen wiskunde meer hebben.