BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

International Business School

ibs-fontys combi.

Wat is International Business School (IBS)

ibs2013-566De International Business School is een onderdeel van het Blariacumcollege te Venlo-Blerick.
Je doorloopt IBS naast de lessen van het profiel E&M. IBS is gericht op het bedrijfsleven en bedoeld voor leerlingen van havo 4 en 5.
Bij IBS ga je letterlijk het schoolgebouw uit en de samenleving in om te leren. Leren doe je dan ook op diverse plaatsen: op het Blariacumcollege, op de Fontys hogeschool te Venlo, in het bedrijfsleven en in alternatieve lessituaties.
De rode draad van IBS is een ondernemingsplan. Dit is tegelijk ook het profielwerkstuk.
Aan het eind van de IBS-periode heb je een volledig en gebruiksklaar plan geproduceerd.

 

ibs2013-502Waarom IBS

De achterliggende gedachte is om havoleerlingen die het aankunnen een extra uitdaging bieden.
Het doel van IBS is meervoudig: je haalt het maximale uit jezelf, je keuze voor een vervolgopleiding wordt gemakkelijker gemaakt en de aansluiting met het hbo wordt verbeterd.

 

De dagelijkse praktijk van IBS

ibs2013-464Bij IBS haal je je havodiploma in 80% van de normale tijd. Een behoorlijke uitdaging! Je volgt vier dagen per week de  reguliere lessen van de vakken uit het gemeenschappelijk deel (ckv, le, ma en lo), het profieldeel (ec, gs, wis A, m&o)
en het vrije deel (du, en eventueel een extra vak). Dag vijf is volledig ingericht voor IBS. Deze dag staat in het teken van de competenties die je nodig hebt om een ondernemingsplan te kunnen schrijven en eventueel een bedrijf te kunnen starten.
Je doorloopt IBS het gehele jaar van havo 4 en het eerste half jaar van havo 5.
Als je IBS met goed resultaat afrondt, krijg je IBS-certificaten, die je bovenop je havodiploma ontvangt. Ook krijg je het certificaat Elementair Boekhouden als je dit examen hebt gehaald.

Er is een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld voor IBS. Vakken die je als IBS-leerling onder andere volgt zijn:

  • ibs2013-485boekhouden
  • statistiek
  • marketing
  • presentatie- en solicitatietraining
  • marktonderzoek
  • etiquetteleer

Om de aansluiting met je hbo-vervolgstudie te vergroten, ga je bepaalde vakken volgen op de Fontys hogeschoolte Venlo. Als je de vakken met goed gevolg afrondt, dan heb je recht op vrijstelling van deze vakken bij de vervolgopleiding.
Om IBS echt tot een succes te maken, laten we jou als IBS-leerling behalve met de theorie, kennis maken met de praktijk. Je gaat bij diverse bedrijven op bedrijfsbezoek, mensen vanuit het bedrijfsleven komen gastlessen verzorgen, je gaat werken aan je netwerk en je wordt door professionalsuit het bedrijfsleven ondersteund bij het realiseren van je profielwerkstuk.

ibs2013-526 Toelating

Aan het eind van havo 3 kies je een van de vier profielen. Als je voor E&M kiest, kun je daarnaast kiezen voor de International Business School. Ook met een VMBO 4-diploma dat voldoet aan de instroomeisen voor havo 4 kun je kiezen voor IBS.