BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

leerling-01a

nieuwe_leerling-01a

ouders-01

algemeen-01a

blc junior

Blariacumleerling genomineerd voor Radboud-Profielwerkstukprijs

Marijn Verlangen, leerling van gymnasium-6 van het Blariacumcollege is genomineerd voor de Radboud-Profielwerkstukprijs voor Taal en Cultuur. Op vrijdag 20 april zal Marijn zijn profielwerkstuk presenteren, evenals de andere negen genomineerde kandidaten.

Op vwo-5 rondde hij al met succes de eerstejaarscolleges Franse mondelinge taalvaardigheid af aan het Pre-University College van de Radbouduniversiteit. Naar aanleiding daarvan raakte hij geïnteresseerd in de wetenschappelijke benadering van de uitspraak van de Franse taal. Als leerling met een NT-profiel besloot hij toch zijn profielwerkstuk aan dit taalkundige onderwerp te wijden.

Na een literatuurstudie over dit onderwerp deed hij onderzoek naar de moeilijkheden die Nederlanders ondervinden bij de uitspraak van het Frans. Een van de opvallende kenmerken van de Franse uitspraak is bijvoorbeeld dat de uitspraak van de klinkers afhankelijk is van de context.

Voor zijn onderzoek koos hij leerlingen van vwo-1, vwo-3 en vwo-6. Aan de hand van een gestandaardiseerde tekst vergeleek hij de uitspraak van deze drie cohorten.

De conclusie van het onderzoek was dat het percentage uitspraakfouten tussen leerjaar 1 en 3 toenam, terwijl het na vwo-3 duidelijk afnam tot vwo-6. Kritische noot die Marijn zelf aangaf bij deze conclusie was dat hij in de leerjaren 5 en 6 natuurlijk niet in staat is geweest de veranderingen binnen één cohort te volgen. Maar wie weet is dit toekomstmuziek en verrast Marijn ons ooit met een vervolgonderzoek.

Agenda

FEB
13

16.00  uur 

MRT
18

17.00  uur 

MRT
19

17.00  uur 

Contact

Niet bereikbaar tussen 12.30 u. en 13.00 u.
Ziekmelden van leerlingen:
Telefoon:  077-3590222
Postadres:
Blariacumcollege

Postbus 457
5900 AL Venlo

Bezoekadressen:
Drie decembersingel 40 (Juniorcollege)
Drie decembersingel 36 (Seniorcollege)

twitter facebook