BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

leerling-01a

nieuwe_leerling-01a

ouders-01

algemeen-01a

blc junior

Blariacumcollege geselecteerd als landelijke ontwikkelschool

Wat moeten leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs in de toekomst kennen en kunnen? Om deze vraag te beantwoorden zijn er in het land ontwikkelscholen geselecteerd die gaan nadenken over het onderwijs van morgen. Het Blariacumcollege is een van deze scholen.

Het project Curriculum.nu gaat donderdag 8 maart van start. In totaal buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 80 scholen zich over de vraag hoe het onderwijs in de toekomst moet worden ingericht. De landelijke projectorganisatie heeft na een selectieprocedure ook het Blariacumcollege uitgekozen om deel te nemen. Er worden voor negen deelgebieden ontwikkelteams samengesteld. De sportiefste school van Nederland mag zich gaan inzetten voor het leergebied Bewegen & Sport.

De ontwikkelscholen geven de komende maanden in verschillende stappen feedback op de tussenopbrengsten van ‘hun ontwikkelteam’ en reflecteren de ideeën op haalbaarheid. Daarnaast delen ontwikkelscholen hun ervaringen rondom hun eigen schoolcurriculum met elkaar en met de ontwikkelteams. De bedoeling is dat er uiteindelijk een herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs komt en dat kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Naast Bewegen & Sport zijn er de leergebieden Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Kunst & Cultuur, Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. Ontwikkelscholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld. Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-Raad, AVS, LAKS en ouders & onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO. Kijk voor meer informatie op www.curriculum.nu.

Agenda

FEB
13

16.00  uur 

MRT
18

17.00  uur 

MRT
19

17.00  uur 

Contact

Niet bereikbaar tussen 12.30 u. en 13.00 u.
Ziekmelden van leerlingen:
Telefoon:  077-3590222
Postadres:
Blariacumcollege

Postbus 457
5900 AL Venlo

Bezoekadressen:
Drie decembersingel 40 (Juniorcollege)
Drie decembersingel 36 (Seniorcollege)

twitter facebook