BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Decanaat vmbo

 Decanaat en beroepskeuzebegeleiding vmbo

 

De decaan vmbo is verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van de vmbo-leerlingen.

Tijdens de schoolloopbaan krijgen deze leerlingen te maken met drie
belangrijke keuzemomenten, te weten:

  1. gedurende leerjaar 2 de keuze van een afdeling binnen het vmbo of het vakkenpakket voor de theoretische leerweg.
  2. gedurende leerjaar 3 de keuze van het examenpakket
  3. gedurende  leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding

De decaan zal samen met de mentor de leerlingen en ouders zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze.

Voor vragen en/of informatie kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met:

  •  mw. J. Peeters, tel. 3590229 of via e-mail: j