bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn
excellente school 2015 2017 scholenopdekaart globex indonesie 2018
excellente school 2015 2017
scholenopdekaart

globex indonesie 2018

phone 48   pin-b 48

Leerlingenstatuut

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een leerlingenstatuut vastgesteld. Hierin zijn alle rechten en plichten van leerlingen opgenomen. Het statuut bevat per campus een aanvullend campusleerlingenreglement waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus.

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken mag foto’s, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal van een op de campus ingeschreven leerling gebruiken voor promotionele doeleinden van de Onderwijsgemeenschap, tenzij de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt bij de schoolleiding van de campus waar de leerling staat ingeschreven.