BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Gedragscode en klokkenluiderregeling

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken staat bekend als ondernemende onderwijsinstelling die wederzijds respect hoog in het vaandel heeft staan. Om succesvol te blijven, moeten wij ons allen houden en spiegelen aan de gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen in de Gedragscode. De gedragscode vormt de leidraad voor onze dagelijks handelen en garandeert dat iedereen die daarbij betrokken is deze gedragsregels naar letter en geest naleeft. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken acht het van belang dat haar werknemers, leerlingen en externen zoals ouders van leerlingen, leveranciers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarbij zij betrokken zijn en heeft daartoe de Klokkenluiderregeling vastgesteld.

De Gedragscode en Klokkenluiderregeling kunt u opvragen via het bestuurssecretariaat van de Onderwijsgemeenschap,

tel. (077) 359 0500.