Aanmelden

Brugklassers op het Blariacumcollege

Je gaat naar de brugklas, spannend en leuk! Je maakt de grote stap van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Op het Blariacumcollege sta jij, de leerling, in het middelpunt. Wij doen er alles aan dat jij je hier thuisvoelt en alles uit jezelf haalt. We besteden veel aandacht aan je begeleiding.
Je wordt geholpen door mentoren én andere mensen die speciaal zijn opgeleid. In ons mooie en zeer unieke gebouw heeft elke afdeling zijn eigen plekje. Je zult je heel snel thuisvoelen op het Blariacumcollege!

De aanmelding
Je meldt je samen met je ouders/verzorgers aan op maandag 18 maart of dinsdag 19 maart 2019.
Tussen 17.00 en 19.30 uur ben je van harte welkom op Drie decembersingel 40 in Venlo-Blerick.

Je brengt mee:

  • Aanmeldingsformulier van de basisschool, voorzien van stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht óf het advies van de basisschool (leerlingbegeleidingsformulier). Deze formulieren worden door de basisschool verstrekt.

Scholengemeenschap
Het Blariacumcollege is een scholengemeenschap met vier soorten onderwijs en dus ook vier typen brugklassen:

  • gymnasium
  • atheneum
  • havo
  • vmbo

Deze opleidingen maken ons tot een school met veel mogelijkheden.

Het gebouw
Ons schoolgebouw aan de Drie decembersingel is vrij nieuw en met veel kleur ingericht. Het gebouw is zo ontworpen dat elke afdeling zijn eigen thuisbasis heeft.

Toelatingseisen
Naar welk type brugklas je kunt, bepaalt vooral het advies van je basisschool en je Cito-score. Een toelatingscommissie beslist in welke brugklas je komt.

Doel
Een belangrijk doel van de brugklas is om te kijken naar welke klas je in het tweede jaar kunt gaan. In de brugklas kun je niet blijven zitten. We zoeken samen met jou de beste weg naar de tweede klas.

Lesaanpak
In de brugklas krijg je meer vakken dan op de basisschool. Samen met je docenten en klasgenoten ga je kennis en vaardigheden opbouwen. Je krijgt in de lessen allerlei opdrachten waardoor je veel kanten van jezelf kunt ontdekken en laten zien. Iets kunnen is net zo belangrijk als iets kennen. Ook werk je in projecten waarin we verschillende vakken samenvoegen.

Kennismakingsmiddag
Je krijgt van ons een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag. Dan ontmoet je je toekomstige klasgenootjes en je mentor.

Schoolgids
Tegen het einde van de grote vakantie krijg je de Schoolgids met algemene gegevens over de school.