Aanmelden

De aanmeldingen voor schooljaar 2021/2022 zijn op 8 en 9 maart 2021 van 17.00 uur tot 19.30 uur.

Extra informatie:
Op dit moment gelden op onze school maatregelen ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het coronavirus. Wij zorgen voor goede hygiëne door het regelmatig wassen van handen, hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Ook vermijden wij fysiek contact. Dit betekent dat u maandag of dinsdag bij het aanmelden op onze school van harte welkom bent, wij zullen u dan zonder handen schudden begroeten.

Wij vragen jullie het volgende mee te nemen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van een stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht óf het advies van de basisschool (leerlingbegeleidingsformulier). Deze formulieren ontvangt u van de basisschool.
  • het burgerservicenummer (BSN te vinden op de ID-kaart)

Tijdens de aanmelding vragen wij het aanmeldformulier te ondertekenen.