Op 19 juni 2020 heeft de minister van OCW aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg
(OSNL) erkend als opleidingsschool. De OGVO-scholen zijn partners van OSNL. Na
een intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is de erkenning een resultaat
om trots op te zijn. Leraar worden is meer dan bekwaam worden.

OSNL heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een
volwaardige en officieel erkende opleidingsschool. De erkenning, middels een
accreditatietraject door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), is een
keurmerk voor kwaliteit. OSNL voldoet hiermee aan alle criteria om een volwaardige
leeromgeving te bieden voor aankomende leraren, vormgegeven door professionele
opleidingsteams en binnen een heldere kwaliteitscultuur.

Krachten bundelen in Noord-Limburg
Door de krachten te bundelen en studenten samen op te leiden ‘in eigen huis’ ontstaat een
optimale aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. Met als resultaat:
leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, die sterk
zijn in talentontwikkeling en die in een snel veranderende omgeving leerlingen optimaal
kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Theorie en praktijk gaan binnen OSNL hand in
hand. Aankomende leraren volgen zo’n 40% van hun opleiding binnen de deelnemende
scholen en maken zo kennis met diverse onderwijsconcepten en het onderwijsaanbod in de
regio. Op deze manier hopen we hen te behouden voor de regionale arbeidsmarkt.

Partnerschap
Opleidingsschool Noord-Limburg is een partnerschap waarbinnen het Dendron College,
Raayland College en het Bouwens (vanuit LVO regio Noord), de tweedegraads
lerarenopleidingen van de HAN, HAN ALO, HAN Masters, de Radboud Docenten Academie
en de drie OGVO-scholen Valuascollege, College den Hulster en het Blariacumcollege
samen aankomende leraren opleiden.