Naar aanleiding van de laatste persconferentie, waarin premier Rutte ons vertelde dat de maatregelen die nu geldig zijn vanwege de strijd tegen het corona-virus, nog zeker tot 28 april zullen duren, informeer ik jullie/u wat dat betekent voor onze leerlingen. 

Onze scholen zullen gesloten blijven tot en met dinsdag 5 mei. Woensdag 6 mei zullen de scholen weer het onderwijs opstarten. Tenzij het kabinet in de tussentijd weer anders besluit. Een en ander is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de ontwikkelingen in ons land in de strijd tegen het corona-virus. In de week voor de meivakantie zal het kabinet opnieuw met informatie komen over het al dan niet verlengen van de sluitingsperiode van de scholen. 

Sinds iets meer dan een week volgen onze leerlingen onderwijs op afstand om eventuele risico’s op verspreiding van het corona-virus te beperken. Onze docenten monitoren daarbij zo goed en zoveel mogelijk de voortgang in de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze andere manier van lesgeven en les krijgen, betekende voor iedereen een grote omschakeling. Ik ben onder de indruk van de creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkers en onze leerlingen! Tot de meivakantie zullen onze docenten doorgaan met het verzorgen van onderwijs op afstand.

OGVO heeft ook besloten in het kader van de langere sluiting van de scholen om alle reizen en excursies tot aan de zomervakantie te annuleren. 

Volgende week zal ik jullie/u opnieuw berichten over het beleid over de slaag- en zakregeling voor de eindexamenleerlingen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid over komt.

Meer informatie over het corona-virus en het onderwijs kunt u lezen op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Namens al onze medewerkers danken wij alle ouders/verzorgers voor de steun aan jullie kind(eren) met het volgen van het onderwijs op afstand in deze bijzondere en belangrijke periode. Het is een ingewikkelde tijd maar samen kunnen wij dit aan!

Hartelijke groet,

Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur