Gisteravond en vandaag zijn er opnieuw persconferenties gegeven door leden van het kabinet, waaronder ook zojuist door minister Slob van het ministerie van Onderwijs. Graag informeren we jullie/u wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.

De schoolexamens gaan gewoon door. Dat betekent dat OGVO de ingeslagen weg verder door zet en de scholen van OGVO de schoolexamens verder gaan voorbereiden.

De centrale examens gaan niet door. De scholen gaan bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens of leerlingen zakken of slagen. De scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De scholen hebben de ruimte om de schoolexamens verder voor te bereiden en uit te voeren. Er volgt nog nader beleid op de slaag- en zak-regeling via het ministerie van Onderwijs. Ook over de regelingen omtrent herkansingen van de schoolexamens.

De aanmelddata voor een vervolgopleiding zijn ook verschoven:

  • voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni
  • voor het middelbaar beroepsonderwijs is verplaatst van 1 april naar 1 mei

Op de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens kunnen jullie/u alle informatie lezen met betrekking tot de centrale examens in 2020. En op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Nadere vragen kunnen jullie/u stellen via jullie contactpersonen op onze scholen of via info@ogvo.nl.

Hartelijke groet,

Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur