Graag informeren we jullie ook vandaag woensdag 18 maart weer over de ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Maatregelen schoolexamens

Gisteren overviel ons het bericht dat de minister heeft besloten dat de schoolexamens toch door zullen gaan. Wij als OGVO gaan de komende dagen overleggen met elkaar wat dat voor ons en jullie, onze leerlingen betekent. Het is heel belangrijk dat wij hier heel goed met elkaar over praten zodat we een zorgvuldige en juiste beslissing kunnen nemen. Vandaag en/of morgen kunnen we jullie daar helaas nog geen duidelijkheid over geven. Wij informeren jullie daar uiterlijk vrijdagmiddag over.

Afstandsonderwijs via online platform

Het online platform om onderwijs op afstand te kunnen geven is klaar. Vanaf morgen gaan we hiermee aan de slag. We gaan werken met Google Classroom. Vandaag ontvangen de leerlingen en de ouders bericht over hoe onderwijs op afstand werkt, wat het betekent voor het lesmateriaal, het rooster en de contacten met de docenten. Ook worden jullie geïnformeerd hoe het werkt met het volgen van een live les. We wensen jullie veel succes en ook plezier met deze nieuwe vorm van onderwijs!

Informatie over Onderwijs op Afstand vindt u hier:


Ziekmeldingen leerlingen

Ouders hoeven de leerlingen tijdens de sluiting van de scholen, tot en met 6 april, niet ziek te melden. Dat kan eventueel veranderen voor de eindexamenleerlingen. Maar dat horen jullie vrijdag a.s.

Informatie en communicatie

We zullen jullie de komende dagen op de hoogte houden als relevant nieuws . Zodra er meer informatie beschikbaar is over de eindexamens of het onderwijs op afstand, ontvangen jullie bericht van ons. Verder zal de school jullie informeren via gebruikelijke communicatiekanalen. Houd ook onze websites in de gaten: www.ogvo.nl/Coronavirus.

 

Verdere vragen kunnen jullie stellen via info@ogvo.nl.

Hartelijke groet,

Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur