Zoals we jullie/u gisteren hebben bericht, zullen wij jullie/u voorlopig iedere dag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Maatregelen eindexamens

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe maatregelen vanuit het ministerie van OCW bekend omtrent de eindexamens. OGVO wacht deze richtlijnen en maatregelen af. Totdat deze bekend zijn bij ons, doen wij vooralsnog niets. Mochten er nieuwe richtlijnen komen voor 6 april 2020 dan zullen wij deze toepassen voor de eindexamens van 2020 en onze leerlingen daarover berichten.

Afstandsonderwijs via online platform

Op dit moment wordt er binnen OGVO hard gewerkt aan de voorzieningen om afstandsonderwijs in te regelen zodat de leerlingen digitaal met onderwijs aan de slag kunnen. De verwachting is dat dit aan het einde van deze week gereed komt. Zodra de voorzieningen in gebruik genomen kunnen worden door docenten en leerlingen, berichten wij jullie/u. Daarna zullen de docenten zelf contact opnemen met de leerlingen.

Ziekmeldingen leerlingen

De ziekmeldingen van leerlingen worden tot nader order opgeschort.

Impact

We willen nogmaals benadrukken dat dit een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland is. We begrijpen dat de maatregelen die genomen worden ter vermindering van de verspreiding van het corona-virus, een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven. We beseffen dat de tijdelijke sluiting van de scholen een grote impact heeft op al onze medewerkers en leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanuit OGVO en haar scholen zullen we er alles aan doen om deze vervelende situatie zo goed mogelijk te laten verlopen en onze leerlingen toch onderwijs aan te bieden op een andere manier zodat ze zo min mogelijk vertraging oplopen.

Informatie en communicatie

We zullen jullie/u de komende dagen steeds berichten over de stand van zaken. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de school de leerlingen en ouders/verzorgers via de voor de school gebruikelijke communicatiekanalen informeren. Ook zal deze informatie op onze websites beschikbaar zijn: www.ogvo.nl/Coronavirus 

Nadere vragen kunt u stellen via info@ogvo.nl. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de websites van de scholen bij de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Hartelijke groet,

Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur