Extra informatie: Op dit moment gelden op onze school maatregelen ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het coronavirus. Wij zorgen voor goede hygiëne door het regelmatig wassen van handen, hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Ook vermijden wij fysiek contact. Dit betekent dat u maandag of dinsdag bij het aanmelden op onze school van harte welkom bent, wij zullen u dan zonder handen schudden begroeten.

Ons beleid is momenteel ongewijzigd. Wij volgen de instructies van het RIVM en het ministeries voor Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en stemmen af met de regionale GGD. Ter informatie delen wij deze brief van de GGD met jullie en verzoeken u deze zorgvuldig door te nemen. De brief verwijst ook naar deze pagina van de Rijksoverheid waar veelgestelde vragen voor onderwijs staan genoteerd.
Mocht u vragen hebben, dan verwijzen we graag naar onze website. Waar nodig zal de informatie in dat artikel worden geupdate of aangepast.

We verzoeken jou als leerling en u als ouder/verzorger alert te zijn op ziektesymptomen en indien u deze constateert de school vooralsnog niet te bezoeken, maar eerst contact te zoeken met de eigen huisarts en zijn/haar instructies te volgen. Daarnaast verzoeken we iedereen zich te beschermen tegen mogelijke besmetting en verspreiding door de hygiëne-adviezen in bijgevoegd plaatje op te volgen.