In de zomervakantie gaat een groep leerlingen en leraren van het Blariacum college, in samenwerking met Stichting Global Exploration (SGE), op reis naar Mongolië. SGE brengt jongeren over de hele wereld met elkaar in contact en biedt ze de mogelijkheid om van elkaar te leren. Tijdens een 3 weken durende stage maken de leerlingen van het Blariacum college kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contacten met leeftijdsgenoten, en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende doelen. Ze praten, sporten, zingen, dansen en dromen over hun werelden. Zo leren de leerlingen dat mensen over de hele wereld anders zijn, maar dat dat ook prima is.

Let’s move for a better world!

Het Knooppunt – Centrum voor Gezondheid heeft besloten om middels de ‘Let’s move for a better world 2020’ actie een bijdrage te leveren aan deze reis naar Mongolië.
Ook dit jaar kan elk Knooppunt lid die meer dan 1500 moves verzamelt weer een T-shirt krijgen. In tegenstelling tot vorig jaar vragen we hier nu een bijdrage van €2,– voor. Het totaalbedrag wordt aan het eind verdubbelt door Knooppunt en wordt gebruikt om één leerling, Judith Smit uit Baarlo, te sponsoren.
Als we met zijn allen voldoende moves verzamelen, krijgen we van Technogym een mooi bedrag welke we kunnen besteden aan sport benodigdheden. Hoe meer moves we verzamelen, des te hoger het bedrag! Dit jaar zullen we deze sportbenodigdheden schenken aan de scholen in Mongolië.