Vanwege de uitbraak van het coronavirus waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken niet naar bepaalde plaatsen in Europa of daarbuiten te reizen. Uit voorzorg hebben wij daarom besloten alle schoolreizen voor volgende week te annuleren. Dit betekent dat de reizen naar Barcelona, Londen, Parijs, Edinburgh en Bottrop niet doorgaan.

Leerlingen hebben lang naar deze schoolreis uitgekeken en wij begrijpen dat het annuleren van de schoolreis tot teleurstelling leidt. De veiligheid van onze leerlingen en medewerkers stellen wij echter altijd voorop en daarin nemen wij vanzelfsprekend geen enkel risico. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor. De gemaakte kosten zullen worden vergoed, een en ander zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Mocht u vragen hebben over dit bericht, dan kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de diverse reizen.

Door het wegvallen van de reizen, gaat het lesprogramma voor alle leerlingen volgens het rooster door.

Met vriendelijke groet,

Roy Palmen

voorzitter College van Bestuur OGVO

Q&A:

Welke schoolreizen staan wanneer op het programma?
Voor het Blariacumcollege staan de volgende reizen op het programma:
– Barcelona
– Parijs
– Edinburgh
– Londen
– Bottrop (skiactiviteit BSM havo/vwo bovenbouw)

Welke schoolreizen gaan niet door?
Alle schoolreizen die volgende week vertrekken zijn geannuleerd.

Gaan de geannuleerde schoolreizen op een later tijdstip door?
Nee, de reizen worden niet op een ander moment in dit schooljaar aangeboden

Komt er een alternatieve schoolreis?
Nee, er zal geen alternatieve schoolreis worden aangeboden.

Gaan andere (later geplande) schoolreizen wel door?
Wij houden berichtgeving van het ministerie / RIVM nauwlettend in de gaten. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan schrappen we schoolreizen. Veiligheid van onze leerlingen en medewerkers stellen we altijd voorop.

Krijgen ouders/leerlingen geld terug?
Besloten is de totale kosten te vergoeden. Een en ander zal zo snel mogelijk in werking worden gesteld.

Waarom zijn de schoolreizen geschrapt terwijl er geen negatief reisadvies en/of verhoogd risico geldt?
Voor Rome geldt een veiligheidsrisico en de Italiaanse overheid heeft een negatief reisadvies afgegeven voor educatieve reizen.
We moeten anticiperen op een eventuele ongunstige ontwikkeling. Omdat in alle landen al gevallen van besmettingen bekend zijn is deze maatregel genomen.

Wat betekent dit voor leerlingen? Hebben ze les, is er een alternatief programma?
Alle lessen gaan volgende week gewoon door. Ook het thuisblijversprogramma vervalt.

Nemen we ook andere maatregelen op scholen?
We houden berichtgeving van het ministerie / RIVM nauwlettend in de gaten. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan nemen we maatregelen.