De wereld om ons heen verandert razendsnel en wat betekent dat voor het onderwijs van onze leerlingen? Op 13 februari zijn alle medewerkers van het Blariacumcollege met elkaar aan de slag gegaan om de toekomst van ons onderwijs verder uit te diepen en te onderzoeken.
In het ochtenddeel heeft Pedro de Bruyckere in aansluiting op het verhaal van Ruud Veltenaar (onderwijsdag OGVO 13 januari) de ontwikkelingen om ons heen vertaalt naar het onderwijs van de toekomst.
Na de lunch hebben in twee gespreksronden (Blariacum Draait Door!) onder leiding van Lex Uiting gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van het onderwijs. Hoe zie jij de toekomst van het onderwijs en wat is jouw droom?

Wat waren de doelen van de studiedag:
• inzicht krijgen in wat er in de nabije toekomst in het onderwijs verandert en dit wat betekent voor het onderwijs van het Blariacumcollege;
• inspiratie opdoen om het onderwijs anders vorm te gaan geven in de meest brede zin van het woord;
• reflecteren op de beroepsidentiteit.