De leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs gaan op woensdag 6 november staken. Aan deze landelijke staking zullen ook een aantal docenten van het Blariacumcollege deelnemen. Het is dus mogelijk dat het onderwijsproces hier hinder van ondervindt. Meer informatie over deze staking vindt u hier.