Van 16 september tot en met 11 oktober houdt de GGD Limburg-Noord een grootschalig onderzoek
onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor het Voortgezet Onderwijs: de
Gezondheidsmonitor Jeugd. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee,
ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Zowel ouders als leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen
via school alle informatie over het onderzoek.

Op de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmonitor-jeugd vindt u meer
informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe
de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde
vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-
Noord via e-mail onderzoek@vrln.nl of telefoon 088-1190228.