Dinsdag 2 juli leveren de leerlingen de boeken in. In onderstaand schema staan de tijden per klas.